Thử nghiệm thảm cách điện

Thử nghiệm, kiểm định thảm cách điện,Thiết bị điện. Liên hệ RSIC 0969.764.761

MỤC ĐÍCH THỬ NGHIỆM THẢM CÁCH ĐIỆN

– Đánh giá  tình trạng cách điện của thảm cách điện.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

TCVN (5587-5588-5589) & IEC 61942:1997

– Nhà sản xuất

NỘI DUNG THỬ NGHIỆM THẢM CÁCH ĐIỆN

Chuẩn bị thí nghiệm, biện pháp an toàn.

*  Yêu cầu về nhân viên thí nghiệm:

– Đã được huấn luyện, kiểm tra kiến thức về quy trình kỹ thuật an toàn và đã được cấp thẻ an toàn.

– Đã được đào tạo về phương pháp thí nghiệm các thiết bị nhất thứ, về công tác sử dụng các trang thiết bị thí nghiệm và sử dụng thành thạo các thiết bị đo chuyên dụng.

– Đã được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm và đủ tiêu chuẩn làm việc theo yêu cầu công việc của đơn vị.

*  Yêu cầu về thiết bị:                                                                                                   

– Các thiết bị đo điện trở cách điện (Mê-gôm-met), đo nhiệt độ môi trường (nhiệt kế), thiết bị thí nghiệm điện áp cao phải được hiệu chuẩn đạt yêu cầu kỹ thuật và còn hiệu lực làm việc trong thời gian hiệu chuẩn.

– Các thiết bị phải có quy trình vận hành cụ thể kèm theo đã được Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt.

*  Công tác chuẩn bị:

– Thử nghiệm viên nhận hiện trường thí nghiệm từ kỹ thuật viên theo các quy định của ngành Điện.

– Vệ sinh các bề mặt cách điện bên ngoài của TCĐ được thí nghiệm để loại trừ sai số đo do dòng rò bề mặt.

– Lựa chọn điện áp thí nghiệm, số phép đo phù hợp với quy định của ngành điện đối với từng loại Thảm được thí nghiệm.

– Làm hàng rào an toàn bảo vệ, treo biển báo và cử người giám sát an toàn.

– Ghi nhận các giá trị nhiệt độ môi trường từ nhiệt kế của thử nghiệm viên.

Đánh giá kết quả:

-Trong quá trình thí nghiệm thử điện áp cao  thảm không bị phóng điện hoặc đánh thủng thì hạng mục này đạt yêu cầu.

– Sau khi thực hiện xong tất cả các hạng mục trên, thử nghiệm viên cần phải vệ sinh thiết bị thí nghiệm, dọn dẹp và hoàn trả sơ đồ về trạng thái như khi đã nhận ban đầu.

Thí nghiệm thảm cách điện là một trong những hạng mục trong danh mục thí nghiệm điện của Công ty. Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm các hạng mục khác như:

Kiểm định Máy biến áp

TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM THẢM CÁCH ĐIỆN

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I (RSIC) cung cấp dịch vụ thử nghiệm các thiết bị bảo hộ cách điện, bao gồm thảm cách điện. Dịch vụ của RSIC

  • Đáp ứng đầy đủ năng lực pháp lý hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm; kiểm định, chứng nhận thiết bị. Kết quả thử nghiệm của RSIC được thừa nhận trên toàn quốc;
  • Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn, trang thiết bị thử nghiệm hiện đại;
  • Đội ngũ thử nghiệm viên trình độ chuyên môn cao, đầu tư nghiên cứu; có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện;
  • RSIC đã phục vụ thử nghiệm đồ bảo hộ lao động cho rất nhiều doanh nghiệp.

 

Hãy liên hệ RISC để được tư vấn và hỗ trợ thí nghiệm găng ủng cách điện, thiết bị điện. Hotline: 0969.764.761 Email:congtyrsic@gmail.com

TIN TỨC MỚI
QUY ĐỊNH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐIỆN THÔNG TƯ 33/2015/TT-BCT
Kiểm định trạm điện

Quý đơn vị Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện theo Thông tư 33/2015/TT-BCT, liên hệ RSIC hotline 0969.764.761, email Xem thêm

Danh sách thiết bị điện kiểm định theo Thông tư 33/2015/TT-BCT
Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định

Quý khách hàng cần kiểm định thiết bị, dụng cụ điện, liên hệ hotline tư vấn 0969.764.761, email congtyrsic@gmail.com để Xem thêm

Thời hạn và Quy định Kiểm định thiết bị điện
Danh sách thiết bị, dụng cụ điện cần kiểm định

Tư vấn thời hạn kiểm định thiết bị điện và các quy định liên quan, Quý khách liên hệ hotline Xem thêm

Chia sẻ
0969 764 761