Sứ mệnh của RSIC

Ngay từ lúc bắt đầu thành lập Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực I (RSIC). Ban giám đốc của RSIC đã xác định sứ mệnh Công ty RSIC đó là:

”Sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi”

Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng, đối tác để liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ của mình. Sự hợp tác của Quý vị luôn là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao, giúp chúng tôi nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong quá trình hoàn thiện và phát triển RSIC.

Hãy gọi cho tôi