Giá trị cốt lõi của RSIC

Ban giám đốc của RSIC xác định 4 giá trị cốt lõi mà RSIC cần có để hình thành nên doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp trong tương lai:

Giá trị cốt lõi của RSIC

 

Khách hàng là trọng tâm: Công ty RSIC luôn xác định khách hàng là trọng tâm trong chiến lược phát triển dịch vụ và năng cao chất lượng dịch vụ của Công ty.

Luôn sáng tạo – đổi mới:Cán bộ, Kỹ thuật viên của RSIC luôn sáng tạo trong công việc và đổi mới trong tư duy để có thể đáp ứng các yêu cầu mới của khách hàng.

Trách nhiệm trong công việc: Tập thể Lãnh đạo, Cán bộ, Kỹ thuật luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để mang lại sự hài lòng của khách hàng và góp phần xây dựng, phát triển RSIC ngày càng vững mạnh.

Nhân sự chất lượng: Với phương châm “trao quyền và được trao quyền”, Công ty tạo mọi điều kiện cho cán bộ, kỹ thuật viên trong công ty cơ hội phát triển về mặt kiến thức, kinh nghiệm và thành công trong công việc. Đồng thời Cán bộ, Kỹ thuật viên cũng phải luôn chủ động học hỏi, nâng cao trình độ. Cán bộ, Kỹ thuật viên trong Công ty luôn có tiếng nói trong các hoạt động xây dựng, phát triển Công ty.

Hãy gọi cho tôi