Kiểm định hệ thống chống sét chi phí thấp

Kiểm định an toàn hệ thống chống sét là quy định bắt buộc đối với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam; nhằm đáp ứng việc quản lý, sử dụng hệ thống chống sét; đảm bảo an toàn và giảm thiểu các chi phí liên quan. Liên hệ với RSIC chúng tôi để được hỗ … Đọc tiếp

TIN TỨC MỚI
Đào tạo – Huấn luyện an toàn lao động
Đào Tạo - Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Đào tạo - Huấn luyện an toàn lao động từ nhóm 1 đến nhóm 6 là yêu cầu bắt buộc Xem thêm

Kiểm định hệ thống điện mặt trời mái nhà – Inverter hòa lưới
Kiểm Định Điện Mặt Trời

Dịch vụ Kiểm định điện mặt trời ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu không hề nhỏ đối với dịch Xem thêm

Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện trung thế
Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện

"Theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT các thiết bị điện, dụng cụ điện trung thế cần kiểm định an Xem thêm

Kiểm định trạm biến áp tại Thanh Xuân – Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I là đơn vị đầy đủ năng lực pháp lý thực hiện Dịch vụ thí nghiệm điện, kiểm định Trạm biến áp tại Thanh Xuân – Hà Nội. RSIC đã thực hiện kiểm định định kỳ TBA tại Thanh Xuân: … Đọc tiếp

TIN TỨC MỚI
Đào tạo – Huấn luyện an toàn lao động
Đào Tạo - Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Đào tạo - Huấn luyện an toàn lao động từ nhóm 1 đến nhóm 6 là yêu cầu bắt buộc Xem thêm

Kiểm định hệ thống điện mặt trời mái nhà – Inverter hòa lưới
Kiểm Định Điện Mặt Trời

Dịch vụ Kiểm định điện mặt trời ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu không hề nhỏ đối với dịch Xem thêm

Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện trung thế
Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện

"Theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT các thiết bị điện, dụng cụ điện trung thế cần kiểm định an Xem thêm

Dịch vụ thí nghiệm, kiểm định trạm biến áp tại Bắc Giang

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I là đơn vị đầy đủ năng lực pháp lý thực hiện Dịch vụ thí nghiệm điện, kiểm định Trạm biến áp Bắc Giang. RSIC đã thực hiện kiểm định định kỳ TBA tại Bắc Giang: CÔNG TY TNHH LUXSHARE … Đọc tiếp

TIN TỨC MỚI
Đào tạo – Huấn luyện an toàn lao động
Đào Tạo - Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Đào tạo - Huấn luyện an toàn lao động từ nhóm 1 đến nhóm 6 là yêu cầu bắt buộc Xem thêm

Kiểm định hệ thống điện mặt trời mái nhà – Inverter hòa lưới
Kiểm Định Điện Mặt Trời

Dịch vụ Kiểm định điện mặt trời ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu không hề nhỏ đối với dịch Xem thêm

Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện trung thế
Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện

"Theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT các thiết bị điện, dụng cụ điện trung thế cần kiểm định an Xem thêm

Quy trình kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định An toàn hệ thống chống sét là quy định bắt buộc đối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của tổ chức, cá nhân; không những đáp ứng việc quản lý và sử dụng hệ thống chống sét tại các tòa nhà, nhà xưởng một … Đọc tiếp

TIN TỨC MỚI
Đào tạo – Huấn luyện an toàn lao động
Đào Tạo - Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Đào tạo - Huấn luyện an toàn lao động từ nhóm 1 đến nhóm 6 là yêu cầu bắt buộc Xem thêm

Kiểm định hệ thống điện mặt trời mái nhà – Inverter hòa lưới
Kiểm Định Điện Mặt Trời

Dịch vụ Kiểm định điện mặt trời ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu không hề nhỏ đối với dịch Xem thêm

Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện trung thế
Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện

"Theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT các thiết bị điện, dụng cụ điện trung thế cần kiểm định an Xem thêm

Dịch vụ thí nghiệm, kiểm định trạm biến áp tại Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I là đơn vị đầy đủ năng lực pháp lý thực hiện Dịch vụ thí nghiệm điện, kiểm định Trạm biến áp Bắc Ninh. RSIC đã thực hiện kiểm định định kỳ TBA tại Bắc Ninh: CÔNG TY TNHH ABCO … Đọc tiếp

TIN TỨC MỚI
Đào tạo – Huấn luyện an toàn lao động
Đào Tạo - Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Đào tạo - Huấn luyện an toàn lao động từ nhóm 1 đến nhóm 6 là yêu cầu bắt buộc Xem thêm

Kiểm định hệ thống điện mặt trời mái nhà – Inverter hòa lưới
Kiểm Định Điện Mặt Trời

Dịch vụ Kiểm định điện mặt trời ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu không hề nhỏ đối với dịch Xem thêm

Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện trung thế
Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện

"Theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT các thiết bị điện, dụng cụ điện trung thế cần kiểm định an Xem thêm

Thí nghiệm tủ trung thế

Trong công tác vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện trung thế thì việc  thí nghiệm, kiểm định lại hệ thống điện định kỳ là hết sức quan trọng và cần thiết. Thông qua việc thí nghiệm, chúng ta có thể đánh giá lại tình trạng thiết bị có đảm bảo yêu cầu … Đọc tiếp

TIN TỨC MỚI
Đào tạo – Huấn luyện an toàn lao động
Đào Tạo - Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Đào tạo - Huấn luyện an toàn lao động từ nhóm 1 đến nhóm 6 là yêu cầu bắt buộc Xem thêm

Kiểm định hệ thống điện mặt trời mái nhà – Inverter hòa lưới
Kiểm Định Điện Mặt Trời

Dịch vụ Kiểm định điện mặt trời ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu không hề nhỏ đối với dịch Xem thêm

Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện trung thế
Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện

"Theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT các thiết bị điện, dụng cụ điện trung thế cần kiểm định an Xem thêm

Quy định về kiểm định các thiết bị đo đếm trung thế

Thiết bị đo đếm điện năng cấp điện áp từ trung áp trở lên phải được kiểm định theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BCT và pháp luật về kiểm định. Vậy tại Thông tư này quy định như thế nào về hoạt động kiểm định thiết bị đo đếm điện năng? Cùng RSIC giải … Đọc tiếp

TIN TỨC MỚI
QUY ĐỊNH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐIỆN THÔNG TƯ 33/2015/TT-BCT
Kiểm định trạm điện

Quý đơn vị Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện theo Thông tư 33/2015/TT-BCT, liên hệ RSIC hotline 0969.764.761, email Xem thêm

Danh sách thiết bị điện kiểm định theo Thông tư 33/2015/TT-BCT
Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định

Quý khách hàng cần kiểm định thiết bị, dụng cụ điện, liên hệ hotline tư vấn 0969.764.761, email congtyrsic@gmail.com để Xem thêm

Thời hạn và Quy định Kiểm định thiết bị điện
Danh sách thiết bị, dụng cụ điện cần kiểm định

Tư vấn thời hạn kiểm định thiết bị điện và các quy định liên quan, Quý khách liên hệ hotline Xem thêm

Đánh giá hiệu suất điện mặt trời sau một thời gian hoạt động

Năm 2020 là một năm bùng nổ với ngành Năng lượng tái tạo tại Việt Nam nhờ quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời (ĐMT)  mái nhà. Tính đến cuối năm 2020, tổng công suất nguồn điện mặt trời đã đạt tới con … Đọc tiếp

TIN TỨC MỚI
Đào tạo – Huấn luyện an toàn lao động
Đào Tạo - Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Đào tạo - Huấn luyện an toàn lao động từ nhóm 1 đến nhóm 6 là yêu cầu bắt buộc Xem thêm

Kiểm định hệ thống điện mặt trời mái nhà – Inverter hòa lưới
Kiểm Định Điện Mặt Trời

Dịch vụ Kiểm định điện mặt trời ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu không hề nhỏ đối với dịch Xem thêm

Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện trung thế
Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện

"Theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT các thiết bị điện, dụng cụ điện trung thế cần kiểm định an Xem thêm

Cách đọc tên các thiết bị điện trong trạm biến áp

Kiểm định viên RSIC tại Trạm biến áp Vinpearl Nam Hội An

Bài viết này RSIC chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn về cách đọc tên, quy định đánh số thiết bị điện trong hệ thống điện. Tuy không mới nhưng hi vọng sẽ giúp được cho những ai chưa nắm được vấn đề này hiểu rõ hơn và đọc bản vẽ sẽ tốt hơn … Đọc tiếp

TIN TỨC MỚI
Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện trung thế
Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện

"Theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT các thiết bị điện, dụng cụ điện trung thế cần kiểm định an Xem thêm

QUY ĐỊNH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐIỆN THÔNG TƯ 33/2015/TT-BCT
Kiểm định trạm điện

Quý đơn vị Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện theo Thông tư 33/2015/TT-BCT, liên hệ RSIC hotline 0969.764.761, email Xem thêm

Danh sách thiết bị điện kiểm định theo Thông tư 33/2015/TT-BCT
Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định

Quý khách hàng cần kiểm định thiết bị, dụng cụ điện, liên hệ hotline tư vấn 0969.764.761, email congtyrsic@gmail.com để Xem thêm

Đo điện trở chống sét – 4 điều cần lưu ý

Kiểm định hệ thống chống sét nối đất

RSIC thực hiện đo đạc điện trở, kiểm định hệ thống chống sét tiếp địa đảm bảo an toàn; tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam. Liên hệ 0969.764.761 1. Hệ thống nối đất, tiếp địa (chống sét) là gì? Hệ thống tiếp địa (chống sét) thông thường bao gồm các cọc thép hoặc cọc … Đọc tiếp

TIN TỨC MỚI
Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện trung thế
Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện

"Theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT các thiết bị điện, dụng cụ điện trung thế cần kiểm định an Xem thêm

QUY ĐỊNH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐIỆN THÔNG TƯ 33/2015/TT-BCT
Kiểm định trạm điện

Quý đơn vị Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện theo Thông tư 33/2015/TT-BCT, liên hệ RSIC hotline 0969.764.761, email Xem thêm

Danh sách thiết bị điện kiểm định theo Thông tư 33/2015/TT-BCT
Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định

Quý khách hàng cần kiểm định thiết bị, dụng cụ điện, liên hệ hotline tư vấn 0969.764.761, email congtyrsic@gmail.com để Xem thêm

Hãy gọi cho tôi